ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਬਣੇ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ,ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ । 19 ਵੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ ਨੇ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੱ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕਲਪੇਗੀ ।

By